1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Domácí školička pro předškoláky

Domácí školička pro předškoláky

Domácí školička pro předškoláky

Téma: Dědeček řepu zasadil

Dílčí cíle: rozvíjení řečových a jazykových dovedností; rozvíjení jemné a hrubé motoriky; posilování kamarádského chování a důležitosti vzájemné pomoci; nacvičování předčtenářských dovedností

Sluníčko už sice tolik nehřeje, ale nám to nevadí a vydáme se znovu za dědečkem na pole, kde na jaře zasadil malé semínko. Pamatujete se, co mu vyrostlo?

S dětmi si připomeneme pohádku:

O veliké řepě

Dědeček na jaře zasadil malé semínko řepy. Semínko se pod zemí chvíli jen tak protahovalo, ale pak zasvítilo sluníčko, chvíli pršelo, semínko zvědavě vykouklo nad zem a rázem z něj byla rostlinka.

Opět zasvítilo sluníčko, zapršelo a rostlinka rostla. Rostla a rostla, a najednou tu byla řepa.

Sluníčko svítilo, sem tam se objevil déšť a řepa rostla a rostla, až byla veliká, převeliká.

Dědeček se rozhodl řepu vytáhnout. Chytil za ni, táhl - , táhl - , ale řepa se ani nepohnula.

Zavolal na babičku. „Babičko, prosím, pomůžeš mi vytáhnout řepu?“

Babička přišla, chytila se za dědečka, dědeček za řepu, táhli - , táhli - , ale řepa nic.

Zavolali vnučku Evičku. „Evičko, prosím, pomůžeš nám vytáhnout řepu?“

Vnučka přišla, chytila se za babičku, babička za dědečka, dědeček za řepu, táhli - , táhli - , ale řepa se ani nehnula.

Běží kolem pes Alík. „Alíku, prosím, pomůžeš nám vytáhnout řepu?“

Pejsek chytil za vnučku, vnučka za babičku, babička za dědečka, dědeček za řepu, táhli - , táhli - , ale řepa nic.

Uviděli kočku Micku. „Micko, prosím, pomůžeš nám vytáhnout řepu?“

Micka chytla za pejska, pejsek chytil za vnučku, vnučka za babičku, babička za dědečka, dědeček za řepu, táhli - , táhli - , ale řepa zase nic.

Tu vykoukla z díry malá myška. „Myško, prosím, pomůžeš nám vytáhnout řepu?“

Myška se chytla kočky, kočka za pejska, pejsek za vnučku, vnučka za babičku, babička za dědečka, dědeček za řepu, táhli -  táhli – a najednou Rup!  Řepa povolila a všichni se svalili na jednu hromadu! To byla ale legrace. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Řepu společně naložili na vozík a odvezli si ji domů. Víte, co všechno se může z řepy uvařit, do jakého jídla ji babička přidávala?

-        Pomocí otázek si u dětí ověřujeme: které osoby v pohádce vystupují (děti mohou hrát role, předvádět pantomimu, vytleskávat počet slabik, určovat první hlásku ve slově…).

-        Využijeme obrázků k pojmenování, k přiřazování textu (místo textu děti vyberou obrázek)

-        Procvičujeme předmatematické dovednosti – kdo je hned za, vedle, před, za, první, druhý…. (děti mohou pracovat podle slovního diktátu).

-         

Rozvoj komunikačních dovedností:

-         převyprávění děje pohádky, vytváření dialogů mezi postavami,  vymýšlení toho, co třeba všichni dělali, když řepu dovezli domů. Lze využít i DH „Co by se stalo, kdyby… „ (myška nebyla poblíž, kočka se bála pejska…). Jak by vypadala pohádka, kdyby ji vyprávěla právě myška? Nebo řepa…? Nebo strašák do zelí, který stál opodál na kraji pole? A jak by se vyprávěla pohádka, kdyby místo řepy dědeček zasadil mrkev, dýni, obří okurku? A co udělají s úrodou? Znají děti nějaký způsob, jak zužitkovat řepu, mrkev, dýni?

S dětmi si můžete pohrát se slovíčky, vyhledávat slova se stejnou počáteční nebo koncovou hláskou  i zvuk uprostřed slova (Semínko – Sluníčko, Pejsek – Půda; babičkA – vnučkA – řepA; zvuk č ve slvech dědeČek - koČka - babiČka - vnuČka - sluníČko aj.).

Děti mohou vytleskávat a jmenovat nejkratší nebo nejdelší slovo (mohou si přitom pohrát i se zdrobnělinami – nejdelší slovo je pak pej-sá-ne-ček). Pokoušejí se vymýšlet veršované věty, které se dají vytleskávat v rytmu.

Říkadlo s ukazováním:

Něco je kulaté, něco je hladké,

Něco je šišaté, něco je sladké.

Zelí je kulaté, brambora hladká.

Řepa je šišatá a mrkev sladká.

Rozšíření motivace: Dědeček měl velké pole. Jaké další plodiny mohl na poli pěstovat (zelí, brambory, cibuli, dýně).

Cvičení s bramborou

- kutálení rukou, nohou, ve vzporu dřepmo

- poslat bramboru vpřed, běžet za ní

- poslat bramboru vzad mezi nohama a běžet za ní

- obíhání kolem brambory

- lezení ve vzporu dřepmo kolem brambory

- skok snožmo přes bramboru

- zvednutí brambory nad hlavu, položit zpět

- stoj roznožný a předáváme bramboru kamarádovi, totéž ve vzpažení, vedle těla: vpravo, vlevo

- posíláme si bramboru koulením po rovné, či šikmé ploše

Pohybová hra: vystřihneme si obrázky k pohádce a podle toho jaký obrázek dětem ukážeme, tak děti dělají pohyb. Řepa – schoulení na kolenou do klubíčka, děda – chození po patách a ohnutý jako děda, babička – chůze po vnější hraně chodidla, vnučka – chůze po špičkách a ruce v bok, pejsek – chůze v podporu na rukách (po čtyřech), kočička – klek v podporu, hrbení kočičího hřbetu, myška – chůze ve dřepu. (může hrát celá rodina)

Grafomotorika:

 „Myška hopsá po poli, přeskakuje brambory“ – procvičení  vrchního oblouku, kresba tužkou na velký formát papíru,

 vymalovánka s podzimní  tématikou

Smyslové poznávání „podzimní svačinka“: nakrájejte dětem různé druhy ovoce a zeleniny, oříšky a dejte na talířek. Ten zakryjte šátkem (nebo dítěti zavažte oči). Ochutnejte (přivoňte) a určete, co jíte. Zkouší hádat i dospěláci.

Písničky s pohybem

Šla Nanyka do zelí ( odkaz na https://www.youtube.com/watch?v=5b61Y6XysiA ), Řepa (odkaz na https://www.youtube.com/watch?v=7tmMI2wlzcs )

 písničkařepa

Říkadlo s ukazováním: Zelenina¨

Je-li to možné, choďte s dětmi ven a pozorujte jaké barvy má podzim, co dozrává na stromech, jestli už padá listí a jakou má barvu, posbírejte si přírodniny a vyrobte si doma společně výzdobu, všímejte si různých tvarů a vůní.

pohádka

Obrázkové čtení

pohádka 1

 

posloupnost

 

kornout

Kornoutové loutky si vystřihněte, slepte a můžete si zahrát divadlo.

 

obr 1

obr 2obr 3

 obr 4

 

Další náměty a inspiraci můžete hledat např. na:

https://e-predskolaci.cz/

https://skolakov.eu/

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy

https://www.skolaci.com/ke-stazeni

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru