1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Důležité informace pro rodiče předškolních dětí, které 12. 4. 2021 nastoupí k prezenční výuce v MŠ

Důležité informace pro rodiče předškolních dětí, které 12. 4. 2021 nastoupí k prezenční výuce v MŠ

Vážení rodiče,

před návratem dětí s povinnou předškolní docházkou do MŠ je třeba, abyste se plně seznámili s mimořádnými opatřeními, které nařídilo MŠMT a MZDR, a tato opatření respektovali. Tato opatření najdete na webových stránkách mateřské školy nebo na stránkách příslušných ministerstev. Je velmi důležité, abyste se seznámili s průběhem testování a na tuto skutečnost připravili i vaše dítě. Před vstupem do MŠ počítejte s tím, že se ve dnech testování  (pondělí, čtvrtek)  zdržíte minimálně 20 minut. Proto si vytvořte dostatečnou časovou rezervu. Děti by měly být otestované do 8:00 hod. (poslední testování proběhne v 7:45), abychom znali počty dětí, které se budou stravovat. Přihlašování dětí ke stravě bude probíhat ve stejném režimu – zápisové archy v šatnách dětí v  MŠ.

  1.        Provoz MŠ Sokolovská je od 6:00 hod. do 16:30 hod. V provozu bude třída Berušek,  Kuřátek od 6:00 hod. do 15:30 hod.  pro předškolní děti. Třída Kočiček od 6:00 hod. do 16:30 hod. pro děti předškolní. Třída Sluníček bude uzavřena. Dle nařízení nesmí být ve třídě více jak 15 dětí, proto děti z Berušek budou rozděleny do dvou skupin. Podle abecedy prvních 15 dětí zůstane ve třídě Berušek. Druhá polovina bude ve třídě Kočičky + děti z IZS. Předškoláci ze třídy Kuřátek zůstanou všichni ve své třídě. Seznamy dětí najdete na vstupních dveřích hlavních vchodů do MŠ a na webových stránkách MŠ (aktuality).
  2.        Testování dětí bude probíhat každé pondělí a čtvrtek. Přijdete s dítětem do MŠ vchodem, který vám byl určen (ze dvora nebo vchod brankou, od gymnázia). Dítě si otestujete pod dohledem zaměstnance MŠ. Po 15 minutách se dostavíte s dítětem k určeným vstupům MŠ, kde vám sdělíme výsledek testu. V MŠ budeme používat antigenní test SINGCLEAN SARS-CoV-2 (viz přiložený odkaz na video pod obrázkem). Vezměte si s sebou měřič času (mobil, hodinky s vteřinovou ručičkou, apod.)
  3.        Před nástupem do MŠ rodiče vyplní Kontrolní seznam příznaků (soubor naleznete pod videonávodem), potvrdí datem a podpisem. Seznam si můžete vyplnit buď doma, nebo až při příchodu do MŠ.
  4.        Pokud bude dítě nastupovat do MŠ mimo testovací dny, musí být otestováno ráno v den nástupu do MŠ (netestované dítě musíte při příchodu do MŠ nahlásit a vyčkat na příchod učitelky, která vám předá test). Následně bude dítě pokračovat v testování ve stejném režimu jako ostatní (pondělí, čtvrtek).
  5.        Testování dětí je povinné. Kdo nebude testován, nemůže se předškolního vzdělávání účastnit. Absence dítěte v tomto případě bude MŠ omlouvat.
  6.        Dále vás žádáme, abyste omezili kontakty mezi jednotlivými osobami, dodržovali dané odstupy při čekání a omezili pohyb v prostorách mateřské školy na nezbytné minimum. S dítětem bude chodit do MŠ jedna dospělá osoba a jedna dospělá osoba bude dítě z MŠ vyzvedávat. I nadále je třeba, abyste si před vstupem do MŠ vydezinfikovali ruce a měli nasazený respirátor. Děti nemusí mít v MŠ roušky ani respirátory.

V případě negativního výsledku testu půjdete s dítětem do MŠ, kde se dítě převlékne, vydezinfikuje si ruce a bude předáno učitelce ve třídě. V případě pozitivního testu ihned s dítětem odcházíte a činíte další kroky.

obr1

 

Odkaz na videonávod na testování dětí

Instruktážní návod

 

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí (vyplňte doma nebo při příchodu do MŠ)

pdfpriloha_892772711_2_Kontrolní_seznam_příznaků_covid-19_u_dětí_žáků_a_studentů.pdf

 

Upravené seznamy dětí a jejich rozdělení

Informace pro rodiče předškolních dětí z Berušek

Podle nařízení MŠMT - 1.fáze otevírání škol a režimových opatření, bude třída Berušek rozdělena  do dvou skupin max. po 15 dětech do tříd- Berušky a Kočičky.

Třída: Berušky 1.sk.                                                               Třída: Kočičky 2.sk.

TESTOVACÍ MÍSTO:                                                                 TESTOVACÍ MÍSTO:

hlavní vchod od Gymnázia                                                 zadní vchod ze dvora MŠ                                                                                                                               

Filip  Jan                                                                                           Smejkalová Nikol  

Fučíková Eva                                                                                    Svobodová Sofie

Holánek Dominik                                                                            Šilpochová Sofie

Jánský Mikuláš                                                                                 Šoukal Michal

Klímová Anna                                                                                   Šturmová Eliška

Kotenová Nela                                                                                 Toman Vavřinec

Krejčí Veronika                                                                                Videcký Michal

Krejčí Jan                                                                                           Vitešník Filip

Málková Eliška                                                                                 Vyhlídalová Natálie

Mutkovič Samuel                                                                             Zezula Marek

Němcová Vilma                                                                                Dohnal Tobias

Novotný Viktor                                                                                 Kosour Mojmír

Padalíková Sofie                                                                              Košábková Sára             

Pipa Jan                                                                                             Šimek Sebastian

Rohovská Julie                                                                                           

12.4.2021 přejde 2sk. dětí dle seznamu do třídy Kočiček, kde mají již přenesené svoje osobní věci.                                                                                   

Informace pro rodiče předškolních dětí z Kuřátek

TESTOVACÍ MÍSTO:

zadní vchod ze dvora MŠ

 

Petulová

Evelína

 

Vondráček

František

 

Štěpánková 

Jessica

 

Dohnal

T eodor

 

Muchová

Kristýna

 

Petulová

Eleonora

 

Vaculčíková

Tereza

 

Sýkora

Adam

 

Rolínová 

Izabela 

 

Musil

Matyáš

 

Hnízdil

Alex

 

Pyszak

Oliver

 

Peterková

Elena

 

Mejzlíková

Amálie 

 

Hornyšová

Julie

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru