Aktuality

Upozornění pro rodiče

Vzhledem k rekonstrukci ulice Ve Vilách je uzavřen vjezd do dvora MŠ Sokolovská - označeno značkou zákaz vjezdu. Doporučejeme rodičům, aby svá auta parkovala na okolních parkovištích (u gymnázia, u Penny, apod.). Půjde o dlouhodobější omezení.

Děkujeme.

 

 

 

 

Upozornění pro rodiče

Dne 6.4. 2023 (čtvrtek) bude MŠ Sokolovská uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ Nad Plovárnou. Docházku dítěte nahlaste do 28.3. 2023 na jednotlivých třídách a vyplňte přihlášku. 

V pátek 7.4.2023 a v pondělí 10.4.2023 budou MŠ uzavřeny z důvodu Velikonoc. 

 

Zelený den

V pátek 24.3. oslavíme Zelený den a společně přivítáme příchod jara. 

Děti mohou přijít v zeleném oblečení.

d0d3e7f050903632bc3bd60a1d454238

Den otevřených dveří

Dne 25.4. 2023 od 15:00 do 16:30 bude v naší mateřské škole probíhat Den otevřených dveří pro nové rodiče a děti, kteří se chystají k zápisu. Přijďte se podívat, těšíme se na Vás! :)359f4bb5d68f8fb3ba89d379313faca9

Upozornění pro rodiče

Vzhledem k rekonstrukci ulice Ve Vilách je uzavřen vjezd do dvora MŠ Sokolovská - označeno značkou zákaz vjezdu. Doporučejeme rodičům, aby svá auta parkovala na okolních parkovištích (u gymnázia, u Penny, apod.). Půjde o dlouhodobější omezení.

Děkujeme.

Bílý den

bílý den

Organizace provozu a činností v MŠ

Provoz MŠ zahajuje v 6.00

  • Hlavní vstupy do MŠ se otevírají ráno od 6.00 hod. do 8.00 hod. Vchody do MŠ fyzicky dozoruje školnice a uklízečka - monitorují cizí osoby. Děti se schází ráno ve třídě Kočičky. Zde jsou do 7.15 - 7.30hod., poté se rozchází do jednotlivých tříd. V 15.00 hod se opět třídy spojí dle rozpisu. Rodiče jsou informováni o pobytu dětí logy tříd, které jsou na přehledné orientační nástěnce, umístěné v přízemí budovy v centru chodby.
  • Pozdější příchody do MŠ zazvoní na zvonek své třídy. Po ověření osoby, otevírají učitelky domácím telefonem. Cizí osobu může vyzvednout zástupkyně ředitelky, učitelky, vedoucí kuchyně nebo jiný pověřený zaměstnanec MŠ.
  • Hlavní vstupy se otevírají po obědě v 11.45 hod. a uzavírají v 12.15 hod. Pouze v případě mimořádných aktivit v MŠ jsou vstupy otevřeny dle potřeby (zpravidla do 13.00 hod.). Dozoruje školnice, uklízečka.
  • Vstupy se opět otevírají v 14.00 hod. a uzavírají v 15.00 hod. Při vyzvedávání dětí po 15.00 hodině se zvoní na zvonek třídy, která ukončuje provoz (vyznačeno na vstupních dveřích MŠ).

Provoz MŠ ukončuje v 16.30 hodin.

  • Doba pobytu venku - je přizpůsobována danému typu počasí a dalším potřebám dětí. Rovněž přihlížíme k individuálnímu zdravotnímu stavu dětí. V MŠ je doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení a roční dobou. Pobyt venku zkracujeme nebo zcela vynecháváme pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se organizace přizpůsobuje tak, aby bylo možné provádět činnosti dětí venku v co největším rozsahu. Rodiče jsou povinni zajistit dětem vhodnoun obuv a oblečení (přizpůsobit je aktuálnímu počasí) k pobytu venku.
  • Zdravotní odpočinek - probíhá denně po obědě (orientačně od 12.15 do 13.45). Děti odpočívají při pohádce, CD, DVD. Pro starší děti jsou připraveny individuální nerušící aktivity (délka je přizpůsobena věkovým a individuálním potřebám dětí).
  • Stravu - připravují pracovnice školní jídelny MŠ. Ranní a odpolední připravené svačiny si děti berou samy v kuchyňce, odnášejí použité nádobí na určené místo. Pitný režim je k dispozici během celého dne ve formě zásobníků zdravé vody nebo čaje. Mladším dětem pitný režim pomáhá zajišťovat učitelka. V MŠ jsou ve stravě zohledňovány děti s alergickými reakcemi na potraviny (písemní dohoda s rodiči). Více se o stravování můžete dozvědět v MŠ u vedoucí ŠJ.

Doba podávání stravy:

  • Ranní svačina - 8.30 - 9.00 hod.
  • Oběd - 11.30 -12.15 hod.
  • Odpolední svačina - 13.45 - 14.15 hod.

Orientační rozpis denních aktivit

6:00 - 8:40 nástup dětí do MŠ, hry a činnosti dětí dle výběru, volné i řízené, TV chvilky a pohybové aktivity
8:30  - 9:00 hygiena, dopolední svačina
9:00 - 9:45 činnosti vycházející ze ŠVP PV, TVP PV a aktuálních potřeb dětí, mimotřídní a mimoškolní aktivit
9:45 - 11:30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (volné hry, tělovýchovné a poznávací aktivity)
11:30 - 12:15 hygiena, oběd
12:15 - 13:45 hygiena, odpočinek na lůžku dle individuálních potřeb, nerušivé činnosti pracovní, výtvarné
13:45 - 14:15 hygiena, odpolední svačina
14:15 - 16:30 volné hry dětí, zájmová činnost, odchod dětí z MŠ

Jednotlivé třídy mají vypracované své vlastní přehledy denních činností, které plně respektují věkové zvláštnosti a potřeby dětí v dané třídě. Jsou součástí třídních programů.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru