Aktuality

Akce na listopad

2. 11.2020 Halloween

  • účastní se IV.třída, oblékněte děti do kostýmů, bližší informace na nastěnce třídy

4. 11. 2020 Oranžový den - dýňování

  • účastní se I., II., III. třída, bližší informace a nastěnkách tříd

Dýně Obrázky - Stahuj obrázky zdarma - Pixabay

Informace o provozu MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme, že MŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

se otevírá dne 19.10.2020 v běžném provozním režimu.

Je třeba, abyste počítali s tím, že bude nutné upravit organizaci tříd, vzhledem k nepřítomnosti některých pedagogů. Třídy se budou spojovat na ranní i odpolední provoz.

Sledujte denně třídní nástěnky a webové stránky školy, kde naleznete aktuální informace.

Tímto Vás také prosíme, abyste všichni dodržovali nařízená hygienická opatření.

Vzhledem k tomu, že se blíží podzimní prázdniny, je třeba zjistit zájem rodičů o provoz MŠ. Provozovat bude MŠ Mírová. Kdo bude chtít přihlásit dítě k docházce ve dnech 29. a 30.10.2020, vyplní přihlášku, kterou odevzdá třídní učitelce. Přihlášení je třeba provést neprodleně v MŠ

od 19.10. do 20.10.2020.

 

docxpřihláška_podzim.práz.20.docx

Domácí školička pro předškoláky

Domácí školička pro předškoláky

Téma: Dědeček řepu zasadil

Dílčí cíle: rozvíjení řečových a jazykových dovedností; rozvíjení jemné a hrubé motoriky; posilování kamarádského chování a důležitosti vzájemné pomoci; nacvičování předčtenářských dovedností

Sluníčko už sice tolik nehřeje, ale nám to nevadí a vydáme se znovu za dědečkem na pole, kde na jaře zasadil malé semínko. Pamatujete se, co mu vyrostlo?

S dětmi si připomeneme pohádku:

O veliké řepě

Dědeček na jaře zasadil malé semínko řepy. Semínko se pod zemí chvíli jen tak protahovalo, ale pak zasvítilo sluníčko, chvíli pršelo, semínko zvědavě vykouklo nad zem a rázem z něj byla rostlinka.

Opět zasvítilo sluníčko, zapršelo a rostlinka rostla. Rostla a rostla, a najednou tu byla řepa.

Sluníčko svítilo, sem tam se objevil déšť a řepa rostla a rostla, až byla veliká, převeliká.

Dědeček se rozhodl řepu vytáhnout. Chytil za ni, táhl - , táhl - , ale řepa se ani nepohnula.

Zavolal na babičku. „Babičko, prosím, pomůžeš mi vytáhnout řepu?“

Babička přišla, chytila se za dědečka, dědeček za řepu, táhli - , táhli - , ale řepa nic.

Zavolali vnučku Evičku. „Evičko, prosím, pomůžeš nám vytáhnout řepu?“

Vnučka přišla, chytila se za babičku, babička za dědečka, dědeček za řepu, táhli - , táhli - , ale řepa se ani nehnula.

Běží kolem pes Alík. „Alíku, prosím, pomůžeš nám vytáhnout řepu?“

Pejsek chytil za vnučku, vnučka za babičku, babička za dědečka, dědeček za řepu, táhli - , táhli - , ale řepa nic.

Uviděli kočku Micku. „Micko, prosím, pomůžeš nám vytáhnout řepu?“

Micka chytla za pejska, pejsek chytil za vnučku, vnučka za babičku, babička za dědečka, dědeček za řepu, táhli - , táhli - , ale řepa zase nic.

Tu vykoukla z díry malá myška. „Myško, prosím, pomůžeš nám vytáhnout řepu?“

Myška se chytla kočky, kočka za pejska, pejsek za vnučku, vnučka za babičku, babička za dědečka, dědeček za řepu, táhli -  táhli – a najednou Rup!  Řepa povolila a všichni se svalili na jednu hromadu! To byla ale legrace. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Řepu společně naložili na vozík a odvezli si ji domů. Víte, co všechno se může z řepy uvařit, do jakého jídla ji babička přidávala?

-        Pomocí otázek si u dětí ověřujeme: které osoby v pohádce vystupují (děti mohou hrát role, předvádět pantomimu, vytleskávat počet slabik, určovat první hlásku ve slově…).

-        Využijeme obrázků k pojmenování, k přiřazování textu (místo textu děti vyberou obrázek)

-        Procvičujeme předmatematické dovednosti – kdo je hned za, vedle, před, za, první, druhý…. (děti mohou pracovat podle slovního diktátu).

-         

Rozvoj komunikačních dovedností:

-         převyprávění děje pohádky, vytváření dialogů mezi postavami,  vymýšlení toho, co třeba všichni dělali, když řepu dovezli domů. Lze využít i DH „Co by se stalo, kdyby… „ (myška nebyla poblíž, kočka se bála pejska…). Jak by vypadala pohádka, kdyby ji vyprávěla právě myška? Nebo řepa…? Nebo strašák do zelí, který stál opodál na kraji pole? A jak by se vyprávěla pohádka, kdyby místo řepy dědeček zasadil mrkev, dýni, obří okurku? A co udělají s úrodou? Znají děti nějaký způsob, jak zužitkovat řepu, mrkev, dýni?

S dětmi si můžete pohrát se slovíčky, vyhledávat slova se stejnou počáteční nebo koncovou hláskou  i zvuk uprostřed slova (Semínko – Sluníčko, Pejsek – Půda; babičkA – vnučkA – řepA; zvuk č ve slvech dědeČek - koČka - babiČka - vnuČka - sluníČko aj.).

Děti mohou vytleskávat a jmenovat nejkratší nebo nejdelší slovo (mohou si přitom pohrát i se zdrobnělinami – nejdelší slovo je pak pej-sá-ne-ček). Pokoušejí se vymýšlet veršované věty, které se dají vytleskávat v rytmu.

Říkadlo s ukazováním:

Něco je kulaté, něco je hladké,

Něco je šišaté, něco je sladké.

Zelí je kulaté, brambora hladká.

Řepa je šišatá a mrkev sladká.

Rozšíření motivace: Dědeček měl velké pole. Jaké další plodiny mohl na poli pěstovat (zelí, brambory, cibuli, dýně).

Cvičení s bramborou

- kutálení rukou, nohou, ve vzporu dřepmo

- poslat bramboru vpřed, běžet za ní

- poslat bramboru vzad mezi nohama a běžet za ní

- obíhání kolem brambory

- lezení ve vzporu dřepmo kolem brambory

- skok snožmo přes bramboru

- zvednutí brambory nad hlavu, položit zpět

- stoj roznožný a předáváme bramboru kamarádovi, totéž ve vzpažení, vedle těla: vpravo, vlevo

- posíláme si bramboru koulením po rovné, či šikmé ploše

Pohybová hra: vystřihneme si obrázky k pohádce a podle toho jaký obrázek dětem ukážeme, tak děti dělají pohyb. Řepa – schoulení na kolenou do klubíčka, děda – chození po patách a ohnutý jako děda, babička – chůze po vnější hraně chodidla, vnučka – chůze po špičkách a ruce v bok, pejsek – chůze v podporu na rukách (po čtyřech), kočička – klek v podporu, hrbení kočičího hřbetu, myška – chůze ve dřepu. (může hrát celá rodina)

Grafomotorika:

 „Myška hopsá po poli, přeskakuje brambory“ – procvičení  vrchního oblouku, kresba tužkou na velký formát papíru,

 vymalovánka s podzimní  tématikou

Smyslové poznávání „podzimní svačinka“: nakrájejte dětem různé druhy ovoce a zeleniny, oříšky a dejte na talířek. Ten zakryjte šátkem (nebo dítěti zavažte oči). Ochutnejte (přivoňte) a určete, co jíte. Zkouší hádat i dospěláci.

Písničky s pohybem

Šla Nanyka do zelí ( odkaz na https://www.youtube.com/watch?v=5b61Y6XysiA ), Řepa (odkaz na https://www.youtube.com/watch?v=7tmMI2wlzcs )

 písničkařepa

Říkadlo s ukazováním: Zelenina¨

Je-li to možné, choďte s dětmi ven a pozorujte jaké barvy má podzim, co dozrává na stromech, jestli už padá listí a jakou má barvu, posbírejte si přírodniny a vyrobte si doma společně výzdobu, všímejte si různých tvarů a vůní.

pohádka

Obrázkové čtení

pohádka 1

 

posloupnost

 

kornout

Kornoutové loutky si vystřihněte, slepte a můžete si zahrát divadlo.

 

obr 1

obr 2obr 3

 obr 4

 

Další náměty a inspiraci můžete hledat např. na:

https://e-predskolaci.cz/

https://skolakov.eu/

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy

https://www.skolaci.com/ke-stazeni

Oznámení o přerušení provozu

Vážení rodiče,

z důvodu potvrzených pozitivních výsledků testu na COVID-19 u dalších devíti zaměstnanců pracoviště MŠ Sokolovská bude běžný provoz po dohodě s krajskou hygienickou stanicí obnoven v pondělí 19.10. 2020. Dvoutřetinová absence zaměstnanců znemožňuje organizační zajištění chodu pracoviště.

Děkuji za pochopení.

Zdeňka Požárová

Aktuální informace pro rodiče dětí z MŠ Sokolovská

 

OČR

Žádost o ošetřovné zasílejte na email ředitelky školy

 Mgr. Zdeňky Požárové: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílejte z emailové adresy, na kterou potřebujete potvrzení zaslat.

(Platí stejný režim, jako v jarních měsících.)

Děkujeme.

OZNÁMENÍ O KORONAVIRU

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/10, 594 01Velké Meziříčí

 

                                            OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SOKOLOVSKÁ 1568/29 VELKÉ MEZIŘÍČÍ Z DŮVODU VÝSKYTU KORONAVIRU.

VÁŽENÍ RODIČE,

PO DOHODĚ S KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ KRAJE VYSOČINA JE S ÚČINNOSTÍ OD PÁTKU 2. 10. 2020 DO NEDĚLE 11. 10. 2020 NAŘÍZENA KARANTÉNA PRO MŠ SOKOLOVSKÁ VELKÉ MEZIŘÍČÍ. (V MŠ bude provoz přerušen.)

POKUD BUDOU RODIČE POTŘEBOVAT POTVRDIT OČR,  ZAŽÁDAJÍ SI U ŘEDITELKY MŠ /platí stejný režim jako v jarních měsících/.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA POCHOPENÍ A OMLOUVÁME SE ZA PŘÍPADNÉ VZNIKLÉ POTÍŽE.

řed. školy: Mgr. Zdeňka Požárová

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru