Projekty

Probíhající dlouhodobé projekty na mateřské škole

  • "MRKVIČKA"- celostátní EVVO projekt seznamuje (děti, pedagogy) s přírodou, životním prostředím okolo nás, zaměřuje se na poznávání přírodních dějů, upozorňuje na ekologické problémy a zabývá se prevencí negativních jevů a možnostmi nápravy.
  • "Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, vyběhneme z Klíčku hned" - projekt podporuje zdravý způsob života různými směry.
  • "Cvičíme s úsměvem"- dlouhodobé projekty TV projekty zaměřené na zvyšování tělesné a psychické zdatnosti dětí, na formování správného držení těla, na zdravý způsob života, zaměřuje se na to, aby děti k pohybovým aktivitám přistupovaly aktivně a z pohybu měly radost (cvičení na trampolínách, lezení na stěně,  předplavecká průprava, cvičení v tělocvičně, cvičení na balančních míčích, zařazování prvků dětké jógy, turistické výlety za poznáním...).
  • "Hbitý jazýček" - projekt, který je zaměřený na předřečevou a logopedickou prevenci a intervenci, na získávání řečových dovedností, na rozvoj sluchové a zrakové percepce a paměti.

Krátkodobé projekty s dílčím zaměřením si vypracovávají třídy dle potřeb a jsou přílohou TVP PV.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru