1. Úvodní stránka
  2. O mateřské škole

Vítejte na stránkách školky Sokolovská

Mateřská škola Sokolovská, známá také pod neoficiálním názvem "Klíček", se nachází ve městě Velké Meziříčí, které leží na soutoku dvou řek -  Oslavy a Balinky. MŠ je dobře přístupná ve směru od Brna i Jihlavy.

Leží ve východní části města, v sídlištní zástavbě. V její bezprostřední blízkosti se nachází Gymnázium, autobusové nádraží a obchodní centrum. V blízkém okolí se rozkládají zelené pozemky, hrací plácky i veřejná hřiště s  herním programem pro děti. Nedaleké údolí Kunšovce je možno celoročně využívat pro sportovní i vzdělávací aktivity. Nejvíce je školou využíváno sportovní hřiště, discgolfová dráha, dětské hřiště s průlezkami a v zimním období kopečky vhodné ke sněhovým radovánkám. Nedaleko od školky se nachází Fajtův kopec s rozhlednou a sportovním areálem, který je pro Vysočinu typický. Tyto lokality slouží i pro rozvíjení environmentální výchovy v MŠ. 

Mateřská škola je zděná dvoupodlažní budova se čtyřmi třídami pro 100 dětí. Svou historií se řadí k nejstarším ve městě. Svůj provoz zahájila v roce 1978. Specifikem mateřské školy je její přírodní zahrada, jejíž projekt a realizace započaly v roce 2012. Od roku 2013 prochází mateřská škola postupně rekonstrukcí a získává nový moderní vzhled z venku i zevnitř.

 

logo 6

 

Naše vize:

„Chtěli bychom být školou otevřenou novému myšlení a přístupům,

kreativní, přitažlivou  a přátelskou k dětem i rodičům.

Školou, kde se děti i dospělí cítí dobře a bezpečně, kde se rádi setkávají.

Školou, kde se uplatňují základní lidské hodnoty a morálka.“

Naše filozofie:          

„Každý den trochu zpívej, tancuj a cvič, kresli a maluj, hraj si a pracuj,

trochu se uč a trochu přemýšlej, hodně se raduj a usmívej,

najdi si čas a o všem vyprávěj.“

V našich dlouhodobých cílech se snažíme naplňovat potřeby dítěte. Směřujeme k vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání dětí a snažíme se poskytovat pozitivní vzory chování a jednání.

  1.       K:  „Kamarád“ –  různými cestičkami směřujeme k poznávání  já – ty – my – oni, k získávání pocitu, že všichni někam patříme a k životu potřebujeme vytvářet bezpečné a chápající spolužití.
  2.       L: „ Legrace“ – pomocí smíchu a dobré nálady míříme k emocionálnímu zdraví.
  3.       Í: „Informace“ -  zprostředkováváme možnosti vlastního hledání a nacházení nových věcí pomocí  smyslového vnímání a formou přirozených a nenásilných vzdělávacích metod.
  4.       Č: „ Čas“ – poskytujeme dostatek času na realizaci her, činností, odpočinku s ostatními, ale poskytujeme dostatek času i prostoru  pro sebe.
  5.       E: „Empatie“ – vciťujeme se do pocitů vlastních i druhých, upřímně a otevřeně uplatňujeme emoční dovednosti (omluva, tolerance, přijetí, pomoc), máme úctu k druhým i k sobě samému.
  6.       K: „Komunikace“ – učíme se sebejisté, smysluplné a ohleduplné komunikaci, která vychází ze vzájemného respektu, využíváme observační učení a pozitivní zpětnou vazbu.

 

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru