Jídelna

Platby stravného a školného za měsíc červen 2020

Za měsíc červen účtujeme stravné a školné za červen, včetně školného za červenec a srpen (školné se hradí po dobu 12 měsíců, i o letních prázdninách). 
Školné hradí i děti, které v této mimořádné době MŠ nenavštěvují (nevztahuje se na děti v povinné předškolní docházce). Platba bude inkasována z Vašeho účtu 14. 7. 2020.

Denní částka stravného

Ceny stravného platné od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 navyšujeme ceny obědů o 2 Kč

Děti do věku 6 let            celodenní stravování  38 Kč

Děti do věku 7 let           celodenní stravování  42 Kč

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru