Jídelna

Aktuální změny v platbách MŠ

Aktuální změny v platbách MŠ

Cena stravného platná s účinností od 1. 9. 2021

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, hradí zákonní zástupci dětí v MŠ pouze cenu potravin.

 

Děti do věku 6 let

Děti do věku 7 let

Pitný režim 

2 Kč

2 Kč

Přesnídávka

9 Kč

10 Kč

Oběd 

22 Kč

25 Kč

Svačina 

 8 Kč

8 Kč

Celkem

41 Kč

45 Kč

Cena školného zůstává nezměněna, tj. 380 Kč/měsíc.
Podle novely školského zákona se dětem s povinnou předškolní docházkou poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru