Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV)

MŠ pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem "Ať je léto nebo zima celý rok je v Klíčku prima.", jehož základní premisy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. 2. 2017.

Název ŠVP PV "Ať je léto nebo zima celý rok je v Klíčku prima.", vychází z filozofie naší MŠ: "Klíček jako symbol nových šťastných začátků" a jejího neoficiálního názvu MŠ "Klíček". Jaro, léto, podzim, zima celým rokem proplouvá tak, jako naše děti v Klíčku prochází rozličnými etapami svého života. Něco nového začíná a něco zase končí, něco je stejné a přesto jiné. A my budeme prožívat s Klíčkem tolik zajímavých příběhů, kolik nám jen čas dovolí.

 • "Klíček" nám pomůže otevřít v pravý čas cestu za poznáním, za novými životními zkušenostmi a vhledy.
 • "Klíček" pomůže otevřít cestu za důležitou informací.
 • "Klíček" otevře cesty ke kamarádství, svobodné vůli i k hledání pravdy.
 • "Klíček" jako symbol k bezpečnému a chápajícímu spolužití i komunikaci.
 • S "Klíčkem" bude každý den radostný, plný smíchu a dobré nálady

Filozofie mateřské školy: "Klíček jako symbol nových šťastných začátků"

"Klíček" nám pomůže otevřít v pravý čas cestu za poznáním, za novými životními zkušenostmi a vhledy. Pomůže nám otevřít cestu za důležitou informací. Otevře nám cesty ke kamarádství, svobodné vůli i k hledání pravdy. Klíček je symbolem k bezpečnému a chápajícímu spolužití i komunikaci. S Klíčkem by měl být každý den radostný, plný smíchu a dobré nálady.

 • K - kamarádství
 • L - legrace
 • Í - informace
 • Č - čas
 • E - empatie
 • K - komunikace

"Každý den trochu zpívej, tancuj a cvič,
kresli a maluj, hraj si a pracuj,
trochu se uč a trochu přemýšlej,
hodně se raduj a usmívej,
potom o tom s kamarády vyprávěj."

Integrované bloky ŠVP PV

 • "S Klíčkem od podzimu k zimě aneb pro barvičky dosti místa, příroda se k spánku chystá"
 • "S Klíčkem od zimy k jaru aneb bílé padá z nebe, když to chytíš, tak to zebe"
 • "S Klíčkem od jara k létu aneb jaro už se směje, sluníčko nás hřeje"
 • "S Klíčkem do tradic a svátků aneb dnes je významný den"

První blok s názvem "S Klíčkem od podzimu k zimě aneb pro barvičky dosti místa, příroda se k spánku chystá" nabízí dílčí témata (projekty), které se týkají adaptačního období a aktivit, které bezprostředně souvisí s přechodem léta do podzimu a zahrnuje v sobě i období adventu.

Druhý blok s názvem "S Klíčkem od zimy k jaru aneb bílé padá z nebe, když to chytíš, tak to zebe" zahrnuje témata (projekty), které se vztahují k období, kdy svoji moc definitivně přebírá zima. Děti poznávají nejenom radosti spojené se zimním sportováním, ale naučí se i pečovat o své zdraví a bezpečnost, pomáhat přírodě, přiblíží si život zvířat v zimním období.

Třetí blok s názvem "S Klíčkem od jara k létu aneb jaro už se směje, sluníčko nás hřeje" pojímá témata (projekty), která patří hlavně do okruhu environmentálního vzdělávání. Obsahem je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti a vazeb velmi blízkých zákonitostí jako je například rodina, až po multikulturní procesy současného světa.

Čtvrtý blok "S Klíčkem do tradic a svátků aneb dnes je významný den" nás bude provázet postupně celým rokem s tradicemi a svátky, které nás provází podzimem, zimou, jarem i létem.. Jeho aktivity rozvíjí emocionální prožívání dětí, navozují pocity radosti, lásky, sounáležitosti... . Pomocí dílčích témat se děti seznámí s tradicemi u nás doma i ve světě, se zvyky, které patří k historii, ale i k dnešní době.

Chcete-li vědět více o našem ŠVP PV, můžete se s ním podrobněji seznámit v mateřské škole.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru