Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV)

MŠ "Klíček" pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „S Klíčkem společně do světa“. Jde o pomyslný klíč k poznání sebe, sociálního prostředí i světa, který nás obklopuje. Otevírá dveře a dává dětem zakusit radost z toho, že svět je krásný. Základní premisy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z analýzy silných a slabých stránek školy, z vlastního hodnocení, ze zásad a cílů platného školského zákona a priorit rozvoje vzdělávání a z koncepčních záměrů příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, z analýz a závěrů ČŠI a dalších kontrolních orgánů, z požadavků MěÚ, KÚ, KHS, významných partnerů MŠ a veřejnosti. Program vychází z konkrétních podmínek a možností školy, z potřeb dětí a požadavků rodičů. Uspořádání ŠVP PV je soustředěno do čtyř bloků: I. „S Klíčkem do světa mého já, tvého ty a našeho my, toho a onoho“, II. „S Klíčkem do světa přírody“, III. „S Klíčkem do světa her a hraní“, IV. „S Klíčkem do světa kultury, tradic a významných dnů“.

Jedná se o veřejný dokument, jehož základní premisy jsou přístupné na www stránkách mateřské školy, kompletní ŠVP PV je k nahlédnutí v MŠ. Na zpracování ŠVP se podílel celý tým pedagogů. ŠVP PV je otevřeným materiálem k případným aktuálním změnám.

logo tříd

Chcete-li vědět více o našem ŠVP PV, můžete se s ním podrobněji seznámit v mateřské škole.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru