Třídy

MŠ má čtyři třídy. Děti předškolní jsou vzdělávány ve věkově stejné skupině dětí. Ostatní děti naplňují věkově smíšené třídy. V každé třídě pracují dvě plně kvalifikované učitelky, které se střídají při zajišťování dopoledních a odpoledních aktivit. V případě potvrzených integrací vypomáhá učitelkám ve třídě asistentka pedagoga.Třídy se liší svým zaměřením, vybavením, estetickými doplňky.

Každá třída si zpracovává vlastní pravidla pro soužití. Jejich vytvoření a dodržování je jednou ze základních podmínek k budování bezpečného a důvěryhodného prostředí v MŠ. Pravidla dávají dětem jasný řád, pravidelnost a předpověditelnost, což vede k získání pocitu jistoty. Pravidla vymezují, kam až děti mohou jít, co ještě mohou udělat a co už naopak není přijatelné."Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého". Děti jsou do vytváření pravidel aktivně zapojovány pomocí konkrétních situací, ze kterých vyplývá potřeba řešení.

Při realizaci vzdělávacích aktivit všechny třídy vychází ze ŠVP PV, ze kterého si vytváří vlastní TVP PV. Ten pak akceptuje věkové a individuální potřeby dětí ve třídě, je situačně otevřený. Tématické celky nebo projekty mají pestrou nabídku, která odráží aktuální situace, zájmy i přání dětí v jednotlivých třídách.

Ve vzdělávání preferujeme prožitkové, smyslové učení s praktickými činnostmi. Základní vzdělávací metodou je hra. Učitelky ve všech třídách přijímají děti bez rozdílu, s jejich silnými i slabými stránkami. Dětem jsou při nástupu do MŠ založena portfolia. Zde se uchovávají strategické dokumenty, práce dětí, týkající se jejich individuálního rozvoje a učení, výsledků ve vzdělávání v průběhu celé docházky do MŠ.

Mateřská škola pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s dětmi s odkladem školní docházky i s dětmi mimořádně nadanými. Pro tyto děti jsou vypracovány plány pedagogické podpory nebo IVP, a to ve spolupráci s odborníky a rodiči.

 

Rozdělení dětí do tříd pro školní rok 2019/20

I. třída Sluníčka, třídní učitelky: 
Bc. Davidová Nikol,   Pávková Veronika DiS.
1. Dočkal Damián
2. Duranová Valerie
3. Dvořáková Patricie
4. Chytka Tadeáš
5. Invald Laura
6. Jirák Alex
7. Komínek Lukáš
8. Kosour Mojmír
9. Mateja Ludvík
10. Matějíčková Alžběta
11. Mičovský Fílip
12. Movsisjan Nelli
13. Nguyen Quang Tung
14. Padalík Lukáš
15. Pokorný Vít
16. Rychlý Ondřej
17. Sajlerová Markéta
18. Smaženka Petr
19. Šubert Vladimír
20. Švecová Karolína
21. Tesař Mikuláš
22. Tylč Jan
23. Vašíčková Jolana
24. Zelená Eliška

 

II.   třída Kočičky, třídní učitelky:
Komínková   Alena, Novotová Hana  
1. Činčera Petr
2. Dohnal Teodor
3. Eliáš Matěj
4. Hnízdil Alex
5. Homola Radek
6. Hornyšová Julie
7. Kejda Dominik
8. Kojdiaková Nina
9. Košábková Sára
10. Mejzlíková Amálie 
11. Muchová Kristýna
12. Musil Matyáš
13. Ošmerová  Viktorie
14. Peterková Elena
15. Petulová Eleonora
16. Poskočil Richatrd
17. Pyszak Oliver
18. Rosa Ondřej 
19. Sýkora Adam
20. Sysel Jan
21. Šoukal  Karel
22. Štěpánková  Jassica
23. Václavíková Sofie
24. Vaculčíková Tereza
25. Vondráčková Margita
26. Zrůstová Lucia

 

III. třída Kuřátka, třídní učitelky:
Mgr. Bourková Věra,   Bc, Hradová Věra
1. Filip Jan
2. Fučíková Eva
3. Holánek Dominik
4. Jánský Mikuláš
5. Klímová Anna
6. Kotenová Nela
7. Krejčí Veronika
8. Krejčí Jan
9. Málková Eliška
10. Michálek Ondřej Petr
11. Mutkovič Samuel
12. Novotný Viktor 
13. Padalíková Sofie
14. Petulová Vanesa Lenka
15. Pipa Jan
16. Smejkalová Nikol
17. Šilpochová  Sofie
18. Šturmová Eliška
19. Vitešník Filip František
20. Vondráček František
21. Vyhlídalová Natálie
22. Zezula Marek

 

IV. třída Berušky, třídní učitelky:
Bc. Kyselá Tereza, Stoklasová Jana
1. Barva Šimon
2. Bradáč Mikuláš
3. Činčera  Jaroslav
4. Homolová Petra
5. Hrdličková Sofie
6. Chalupová Laura
7. Kamanová  Sofie
8. Krejčí Jakub
9. Mucha Kryštof
10. Němcová Vilma
11. Nguen Dung  Ngoc Quynh
12. Novotný Daniel
13. Petulová Evelína
14. Prokopová Ellen
15. Rohovská Julie
16. Shunderiuková Kamila
17. Smejkalová Josefa
18. Svoboda Jakub
19. Svobodová Sofie
20. Šoukal Petr
21. Šoukal Michal
22. Toman Vavřinec
23. Troneček Theodor
24. Vašíčková Adéla
25. Věžníková Karla
26. Videcký Michal

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru