Třídy

Mateřská škola "Klíček" má čtyři třídy s celkovou kapacitou sto dětí. Výchozí počty ve třídách se řídí platnou legislativou. Úpravy počtu dětí ve třídách se řeší aktuálně v souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tyto děti jsou rovnoměrně rozdělovány do všech tříd. Tři třídy jsou částečně smíšené, homogenní je třída předškolních dětí. Na základě dotazníkového šetření si rodiče dětí přejí, aby třídy předškolních dětí a dětí dvouletých byly v homogenním uspořádání.

MŠ nabízí celodenní péči. Umísťování dětí do jednotlivých tříd je předem konzultováno s rodiči při zápisu a na schůzkách, které probíhají ještě před nástupem dětí do mateřské školy. Pokud to kapacita tříd dovolí, vychází se rodičům vstříc a např. sourozenci, kamarádi jdou spolu do jedné třídy.

   I. třída Sluníčka:

Třídní učitelky: Chalupová Veronika, Bc. Kyselá Tereza

Třídu navštěvují děti ve věku 2–3,5 let a jsou přijímány k celodenní docházce. V této třídě může být zapsáno maximálně 25 dětí, tento počet je stanoven věkovým složením dětí. Je-li ve třídě více dětí 2letých, naplňuje se do počtu 18 dětí (dle ŠZ). 

   II. třída Kočičky:

Třídní učitelky: Komínková Alena, Novotová Hana

Třídu navštěvují děti ve věku 3,5–5 let, má homogenní uspořádání. Děti jsou přijímány k celodenní docházce, celkem může být ve třídě zapsáno maximálně 25 dětí.

  III. třída Kuřátka:

Třídní učitelky: Mgr. Bourková Věra, Bc, Hradová Věra

Asistentka pedagoga: Hnízdilová Marie

Děti ve třídě jsou ve věku 4,5–7 let., jedná se o heterogenní třídu. Děti jsou přijímány k celodenní docházce, celkem je zapsáno 25 dětí. Do třídy jsou zařazovány děti s podpůrnými opatřeními (PO), podle stupně PO se snižuje počet dětí ve třídě. 

  IV. třída Berušky:

Třídní učitelky: Pávková Veronika DiS., Stoklasová Jana

Třídu naplňují předškolní děti, do třídy chodí 25 děti s celodenní docházkou.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru