Berušky

Křížem krážem naším městem

   Žijeme ve městě Velkém Meziříčí, a proto budeme poznávat všechny jeho části.

Povedeme děti k získávání pozitivního vzathu a upevňování citových vazeb ke svému městu. Děti získávají elementární poznatky o místě, kde žijí, budou vyhledávat cesty k domovům, školám, poznávat významná místa, intituce a historii.

   Děti budou pozorovat město v zimě se vším, co k tomuto období patří. ( Znaky zimy, počasí, pokusy, zimní sporty, zvířata, bílý den, karneval).

Děti se pomalu začínají připravovat na zápis do školy. Vše prožívají společně s kamarádem Cookiem, který nadále chodí do rodin.

Za chvilku maličkou cinknem si rolničkou

      Zaměříme se na mezilidské vztahy, tradice a pohádkové příběhy.

Mikuláš, anděl a čert nám navodí adventní čas a Vánoce. Naučíme se rozeznávat dobro a zlo. 

Provedeme děti tak, aby věděly, že kouzlo Vánoc nespočívá pouze v krásně nazdobeném stromečku a dárcích, ale i v tom, že je to čas, kdy máme k sobě mnohem blíž a jsme k sobě ohleduplnější.

Společně budeme očekávat příchod Ježíška. Pokusíme se vytvořit klidnou a radostnou atmosféru nejkrásnějších svátků v roce.

Po novém roce budeme očekávat návštěvu Tří králů. Cookie stále chodí za kamarády na návštěvu a poznává tak Velké Meziříčí, jeho okolí a sbližuje se s dětmi. 

Pečujeme o své zdraví, atˇ nám nikdo nechuraví

   Cílem tohoto tématu je přiblížit dětem problematiku týkající se ochrany zdraví. Snažíme se děti motivovat ke zdravému životnímu stylu, zdravému jídlu, jak předcházet nemocem, úrazům. 

Budeme se snažit vzbuzovat  u dětí potřebu pohybu. Do tématu nás uvede motivační pohádka o lidském těle. 

Seznámíme se s části lidského těla, některými vnitřními orgány a jejich funkcí.

Halloween, aneb třída plná strašidel

        V tomto tématu se seznámíme se zvyky, které se dodržují v anglicky mluvících zemích.

Jedním z nich je právě Halloween, který se slaví 31.10.

U nás se tomuto svátku říká "Dušičky".

Vyzdobíme si společně šatnu a třídu.

Oblékneme se do kostýmů, prožijeme strašidelný rej, naučíme se básničky a písničky, zatancujeme si strašidelný tanec, s dětmi si něco hezkého vyrobíme, vydlabeme strašidelnou dýni, ochutnáme pokrmy z dýně.

 V rámci strašidelného reje si zasoutěžíme, a uvaříme kouzelný lektvar.

 

S Kaštalínkem, za krásami podzimu

Kaštalínek provede děti barevným podzimem, seznámí je se změnami počasí, druhy ovoce, zeleniny, s podzimní přírodou a Haloweenem.

Ukáže nám, jak se správně oblékat na podzim.

Společně budeme sbírat plody podzimu, které také ochutnáme.

Vyrobíme si skřítka Kaštalínka, který nás provede celým podzimním obdobím.

Zahrádku připravíme na zimu. Cookie bude navštěvovat děti o víkendech.

O naší třídě

  • IV. třída
  • předškolní děti
  • maximální počet dětí ve třídě: 28
  • Veronika Pávková, Dis.
  • Věra Hradová, Bc.
  • Zdeňka Požárová, Mgr. (úterý)

Číst více...

Beruška je tady, čeká na své kamarády

Děti se seznamují s novými učitelkami a kamarády ve třídě Berušek.

Poznávají nové prostředí. Společně si vytvoříme nová pravidla soužití v naší třídě. Budeme prozkoumávat okolí MŠ, přírodní zahradu, kde si nejen budeme hrát, ale i ji budeme využívat k výuce. Při prozkoumání okolí navštívíme i různá dětská hřiště. 

Naučíme se nové básničky a písničky.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru